Test - moduł do konfiguracji

Błędy falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Nr Opis Ostrzeżenie Alarm Wyłączenie z blokadą Błąd Przyczyna problemu
2 Błąd Live zero X X     Wartość sygnału na zacisku 53 lub 60 jest niższa niż 50% wartości ustawionej w 6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia, 6-12 Zacisk 53. Dolna skala prądui 6-22 Zacisk 54. Dolna skala prądu.
4 Zanik fazy zasilania 1) X X X   Brakująca faza po stronie zasilania lub zbyt wysokie niezrówno-ważenie napięcia. Sprawdzić napięcie zasilania.
7 Przepięcie obwodu DC 1) X X     Napięcie obwodu pośredniego przekroczyło dozwoloną granicę.
8 Napięcie obwodu DC poniżej dopuszczalnego^ X X     Napięcie obwodu pośredniego spadło poniżej granicy „ostrzeżenia o niskim poziomie napięcia".
9 inwerter przeciążony X X     Obciążenie powyżej 100% trwało zbyt długo.
10 Przekroczenie temperatury ETR silnika X X     Silnik jest zbyt rozgrzany, ponieważ jego obciążenie powyżej 100% trwało zbyt długo.
11 Przekroczenie temperatury termistora silnika X X     Odłączony termistor lub jego złącze.
12 Ograniczenie momentu X       Moment przekracza wartość ustawioną dla parametru 4-16 Torque Limit Motor Mode lub 4-17Torque Limit Generator Mode.
13 Przetężenie X X X   Ograniczenie prądu szczytowego inwertera jest przekroczone.
14 Błąd uziemienia X X X   Przebicie między fazą wyjściową a uziemieniem.
16 Zwarcie   X X   Zwarcie w silniku lub na jego zaciskach.
17 Limit czasu słowa sterującego X X     Brak komunikacji z przetwornicą częstotliwości.
25 Zwarcie rezystora hamowania   X X   Nastąpiło zwarcie rezystora hamowania, co spowodowało odłączenie funkcji hamulca.
27 Zwarcie czoppera (IGBT) hamulca   X X   Nastąpiło zwarcie tranzystora hamowania, co spowodowało odłączenie funkcji hamulca.
28 Kontrola hamulca   X     Rezystor hamowania nie jest podłączony/nie działa.
29 Przegrzanie płyty zasilania X X X   Osiągnięta została temperatura odłączenia radiatora.
30 Brak fazy U silnika   X X   Brak fazy U silnika. Sprawdzić fazę.
31 Brak fazy V silnika   X X   Brak fazy V silnika. Sprawdzić fazę.
32 Brak fazy W silnika   X X   Brak fazy W silnika. Sprawdzić fazę.
38 Błąd wewnętrzny   X X   Skontaktować się lokalnym dostawcą Danfoss.
44 Błąd uziemienia   X X   Przebicie między fazą wyjściową a uziemieniem.
47 Błąd napięcia sterowania   X X   24 V DC może być przeciążone.
51 sprawdzenie Unom i Inom AMA   X     Błędne ustawienie napięcia silnika i/lub prądu silnika.
52 niski Inom AMA   X     Prąd silnika jest zbyt niski. Sprawdzić ustawienia.
59 Ograniczenie prądu X       Przetwornica częstotliwości jest przeciążona.
63 Słaby hamulec mechaniczny   X     Rzeczywisty prąd silnika nie przekroczył prądu „zwalniania hamulca" w oknie czasowym „opóźnienia startu".
80 Przetwornica częstotliwości sprowadzona do wartości domyślnej:   X     Ustawienia parametrów są sprowadzane do wartości domyślnych.
84 Połączenie pomiędzy przetwornicą częstotliwości a LCP zostało utracone       X Brak komunikacji pomiędzy LCP a przetwornicą częstotliwości
85 Przycisk nieaktywny       X Patrz grupa parametrów 0-4* 0-4* LCP
86 Błąd kopiowania       X Nastąpił błąd podczas kopiowania z przetwornicy częstotliwości na LCP lub w drugą stronę.
87 Dane LCP nieprawidłowe       X Następuje podczas kopiowania z LCP, jeżeli LCP zawiera błędne dane lub jeżeli nie załadowano żadnych danych do LCP.
88 Niekompatybilne dane LCP       X Następuje podczas kopiowania z LCP, jeżeli dane są przenoszone pomiędzy przetwornicami częstotliwości o znacznie różniących się wersjach oprogramowania.
89 Parametr tylko do odczytu       X Następuje, gdy podjęto próbę zapisania parametru tylko do odczytu.
90 Baza danych parametrów jest zajęta       X LCP i połączenie RS485 próbują równocześnie zaktualizować parametry.
91 Wartość parametru nie jest odpowiednia w tym trybie       X Następuje, gdy podejmuje się próbę zapisania nieodpowiedniej wartości parametru.
92 Wartość parametru przekracza ograniczenia min/max       X Następuje, gdy podejmuje się próbę ustawienia wartości spoza dopuszczalnego zakresu.
nw-run Not While RUNning (nie podczas pracy)       X Parametr można zmienić tylko wtedy, gdy silnik jest zatrzymany.
Bł. Wpisano błędne hasło       X Następuje, gdy podczas zmieniania parametru zabezpieczonego hasłem wpisano błędne hasło.

1) Błędy te mogą być powodowane przez zniekształcenia zasilania. Problem ten może zostać rozwiązany poprzez zamontowanie filtra liniowego Danfoss._

Drukuj