Test - moduł do konfiguracji

Równoległe łączenie silników przy falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Przetwornica częstotliwości może sterować kilkoma silnikami połączonymi równolegle. Całkowity pobór prądu silników nie może przekraczać znamionowego prądu wyjściowego Iinv dla przetwornica częstotliwości.

Kiedy silniki są połączone równolegle, nie można korzystać z 7.4.2 1-29 Automatyczne dostrojenie do silnika (AMT).

Jeśli wielkość silników jest bardzo różna, mogą wystąpić problemy przy rozruchu oraz przy niskich wartościach prędkości obr./min., ponieważ stosunkowo wysoka rezystancja omowa małych silników w stojanie wymaga wtedy wyższego napięcia.

Elektroniczny przekaźnik termiczny (ETR) przetwornica częstotliwości nie może pełnić funkcji zabezpieczenia silnika w przypadku silników indywidualnych w systemach z silnikami połączonymi równolegle. Należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie silnika, np. termistory w każdym silniku lub indywidualne przekaźniki termiczne. (Wyłączniki nie są odpowiednim zabezpieczeniem).

Drukuj