Test - moduł do konfiguracji

Przed naprawą falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Przed przystąpieniem do naprawy należy

1. Odłączyć FC 51 od zasilania (a także od zewnętrznego źródła zasilania DC, jeśli jest.)
2. Poczekać 4 minuty (M1, M2 i M3) lub 15 minut (M4 i M5), aby rozładował się obwód DC.
3. Odłączyć zaciski magistrali DC i zaciski hamulca (jeśli są zamontowane w urządzeniu)
4. Odłączyć kabel silnika

Drukuj