Test - moduł do konfiguracji

Podłączenie zasilania do falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Krok 1: Zamontować kabel uziemiający.

Krok 2: Zamontować przewody na zaciskach L1/L, L2 oraz L3/N i dokręcić je.


W przypadku zasilania trójfazowego, podłączyć przewody do wszystkich trzech zacisków.

W przypadku zasilania jednofazowego, podłączyć przewody do zacisków L1/L i L3/N.

Podłączenia przewodów w przypadku zasilania trój-i jednofazowego

Drukuj