Test - moduł do konfiguracji

Podłączenie silnika do falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Dobierz prawidłowe wymiary przekroju poprzecznego i długości kabli silnika.

• Aby spełnić wymogi specyfikacji na temat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), należy korzystać z ekranowanego/zbrojonego kabla silnika i podłączyć go zarówno do płytki odsprzęgającej, jak i do metalowej części silnika.

• Kabel silnika powinien być możliwie jak najkrótszy, aby zredukować poziom zakłóceń i prądy upływowe.

Więcej informacji na temat płytki odsprzęgającej znajduje się w tym artykule.

Do przetwornicy częstotliwości można podłączyć wszystkie typy standardowych, trójfazowych silników asynchronicznych. Zazwyczaj małe silniki są łączone w gwiazdę (230/400 V, A/Y). Duże silniki są łączone w trójkąt (400/690 V, A/Y). Informacje na temat poprawnego podłączenia i napięcia znajdują się na tabliczce znamionowej silnika.

Połączenia w gwiazdę i trójkąt.


Krok 1: Zamontować kabel uziemiający.

Krok 2: Podłączyć przewody do zacisku (połączenie w gwiazdę lub w trójkąt). Więcej informacji na ten temat znajduje się na tabliczce znamionowej silnika.

Montaż przewodu uziemienia i przewodów silnika.

Przetwornica częstotliwości z płytką odprzęgającą mocowania mechanicznego.

Drukuj