Test - moduł do konfiguracji

Kable silnika do falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Prawidłowe wymiary przekroju poprzecznego i długości kabli silnika znajdują się w 9 Dane techniczne.

• Aby spełnić wymogi specyfikacji na temat kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), należy korzystać z ekranowanego/zbrojonego kabla silnika.

• Kabel silnika powinien być jak najkrótszy, aby zredukować poziom zakłóceń i prądy upływowe.

• Podłączyć ekran kabla silnika do płytki odsprzę-gającej mocowania mechanicznego przetwornica
(częstotliwości oraz do metalowej szafy silnika.

• Połączenie ekranu powinno mieć jak największą możliwą powierzchnię (zacisk kablowy). Umożliwiają to akcesoria instalacyjne dostarczone z przetwornica częstotliwości.

• Należy unikać mocowania skręconych zakończeń ekranów (skręconych odcinków oplotu ekranu lub przewodu wielożyłowego), co obniża skuteczność ekranowania wysokich częstotliwości.

• Jeśli zachodzi konieczność rozdzielenia ekranu w celu zainstalowania izolatora lub przekaźnika silnika, należy zachować ciągłość ekranu z najniższą możliwą impedancją dla wysokich częstotliwości.

Drukuj