Test - moduł do konfiguracji

Uziemianie przewodów sterowniczych falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Generalnie przewody sterownicze muszą być oplecione, ekranowane/zbrojone, a obie końcówki ekranu muszą być podłączone do szafy metalowej urządzenia za pomocą zacisku kablowego.

Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe uziemienie oraz co należy zrobić w razie wątpliwości.

Uziemianie przewodów sterowniczych


a. Prawidłowe uziemienie
Przewody sterownicze i kable komunikacji szeregowej należy wyposażyć w zaciski kablowe na obu końcach, aby zapewnić jak najlepszy styk elektryczny.

b. Nieprawidłowe uziemienie
Nie należy używać skręconych końcówek (skręcone odcinki oplotu ekranu lub przewodu wielożyłowego). Zwiększają one impedancję ekranu przy wysokich częstotliwościach.

c. Zabezpieczenie w stosunku do potencjału uziemienia między PLC i przetwornica częstotliwości
Jeśli potencjał uziemienia między przetwornica częstotliwości i PLC (itp.) jest różny, mogą wystąpić zakłócenia elektryczne zaburzające pracę całego systemu. Należy rozwiązać ten problem montując kabel wyrównawczy obok przewodu sterowniczego. Minimalny przekrój poprzeczny kabla: 16 mm 2.

d. Pętle doziemienia 50/60 Hz
Jeśli zastosowano bardzo długie przewody sterownicze, mogą wystąpić pętle doziemienia 50/60 Hz. Należy rozwiązać ten problem, podłączając jeden koniec ekranu do uziemienia przez kondensator 100 nF (spinający przewody).

e. Kable do komunikacji szeregowej
Należy wyeliminować prądy szumowe niskiej częstotliwości między dwiema przetwornicami częstotliwości, podłączając jeden koniec ekranu do zacisku 61. Ten zacisk jest podłączony do uziemienia przez obwód wewnętrzny RC. Należy użyć kabli dwużyłowych skręcanych, aby ograniczyć zakłócenia różnicowe między przewodami.

Drukuj