Test - moduł do konfiguracji

Podłączanie do zacisków sterowania falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Na ilustracji znajdują się wszystkie zaciski sterowania przetwornica częstotliwości. Wydanie polecenia Start (zacisk 18) i analogowej wartości zadanej (zacisk 53 lub 60) powoduje uruchomienie przetwornica częstotliwości.


Przegląd zacisków sterowania w konfiguracji PNP oraz w ustawieniu fabrycznym.

Drukuj