Test - moduł do konfiguracji

Przełączniki falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

WAŻNE
Nie korzystać z przełączników, kiedy przetwornica częstotliwości jest pod napięciem.

Zakończenie magistrali:
Przełącznik BUS TER poz. ON stanowi zakończenie portu RS485 oraz zacisków 68 i 69.

S200 Przełączniki 1-4:

Przełącznik 1: *WYŁ. = zaciski PNP 29
WŁ. = zaciski NPN 29
Przełącznik 2: *WYŁ. = zaciski PNP 18, 19, 27 i 33
WŁ. = zaciski NPN 18, 19, 27 i 33
Przełącznik 3: Brak funkcji
Przełącznik 4: *WYŁ. = zacisk 53 0 - 10 V
WŁ. = zacisk 53 0/4 - 20 mA
* = ustawienie domyślne
WAŻNE
Parametr 6-19 musi być ustawiony zgodnie z położeniem przełącznika 4.

Drukuj