Test - moduł do konfiguracji

Złącze magistrali RS485 falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Standardowy interfejs RS485 umożliwia podłączenie jednej lub kilku przetwornic częstotliwości (lub mastera). Zacisk 68 jest podłączony do sygnału P (TX+, RX+), natomiast zacisk 69 jest podłączony do sygnału N (TX-,RX-).

Jeśli do mastera podłączona jest więcej niż jedna przetwornica częstotliwości, należy zastosować łączenie równoległe.

Złącze RS485


Aby zapobiec powstawaniu potencjalnych prądów wyrównawczych w ekranie, należy uziemić ekran kabla za pomocą zacisku 61, podłączonego do ramy obwodem pośrednim RC.

Zakończenie magistrali

Magistrala RS485 musi być zakończona siecią rezystorów na obu końcach. W tym celu należy ustawić przełącznik S801 karty sterującej na „ON".
Dodatkowe informacje znajdują się w części Przełączniki S201, S202 i S801.
Protokół komunikacyjny musi zostać ustawiony na 8-30 Protokół.

Drukuj