Test - moduł do konfiguracji

Podłączenie komputera do falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Aby sterować przetwornica częstotliwości lub ją zaprogramować z komputera, należy zainstalować korzystające z komputera narzędzie konfiguracyjne MCT 10 Setup Software.

Oprogramowanie MCT 10 Set-up Software

MCT 10 Set-up Software zaprojektowano jako łatwe w obsłudze, interaktywne narzędzie do ustawiania parametrów naszych przetwornic częstotliwości. Narzędzie konfiguracyjne MCT 10 Set-up Software działające na komputerze PC przydaje się w:

• Planowaniu sieci komunikacyjnej off-line. MCT 10 Set-up Software zawiera pełną bazę danych przetwornica częstotliwości
• Uruchamianiu przetwornic częstotliwości przy oddaniu do eksploatacji on-line
• Zachowywaniu nastaw dla wszystkich przetwornic częstotliwości
• Wymianie przetwornica częstotliwości w sieci
• Rozszerzaniu istniejącej sieci
• Przetwornice, które powstaną w przyszłości będą obsługiwane

Zapisz ustawienia przetwornicy częstotliwości:

1. Podłączyć komputer PC do urządzenia przez port komunikacyjny USB
2. Narzędzie konfiguracyjne MCT 10 Set-up Software działające na komputerze PC
3. Wybrać „Czytaj z przetwornicy częstotliwości"
4. Wybrać „Zapisz jako"
Wszystkie parametry zostały zmagazynowane w komputerze PC.

Ładowanie ustawień przetwornicy częstotliwości

1. Podłączyć komputer PC do urządzenia przez port komunikacyjny USB
2. Narzędzie konfiguracyjne MCT 10 Set-up Software działające na komputerze PC
3. Wybrać „Otwórz" - zostaną wyświetlone magazynowane pliki
4. Otworzyć odpowiedni plik
5. Wybrać „Zapisz w przetwornicy częstotliwości"
Wszystkie ustawienia parametrów zostały przeniesione do przetwornica częstotliwości.

Dostępny jest oddzielny podręcznik dla oprogramowania komputerowego MCT 10 Set-up Software na komputery PC.

Moduły narzędzia konfiguracyjnego MCT 10 Set-up Software działające na komputerze PC
Pakiet oprogramowania zawiera następujące moduły:

MCT 10 Set-up Software
Ustawianie parametrów Kopiowanie do i z przetwornic częstotliwości Dokumentacja i wydruk ustawień parametrów wraz ze schematami

Zew. interfejs użytkownika
Harmonogram konserwacji zapobiegawczej Ustawienia zegara
Programowanie działania zsynchronizowanego w czasie
Konfiguracja Sterownika Zdarzeń

Numer zamówieniowy:
Prosimy o zamawianie płyty CD z oprogramowaniem konfiguracyjnym na komputer PC MCT 10 Set-up Software z użyciem numeru kodu 130B1000.

Oprogramowanie MCT 10 Set-up Software można również pobrać ze strony internetowej Danfoss pod adresem: http:// www.Danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Software-download/DDPC+Software+Program.htm.

Drukuj